HOME

strona główna

WITAMY

NA NASZEJ STRONIE

Zarządzaniem i obsługą nieruchomości zajmujemy się od 1997 roku. W początkowym okresie dotyczyło to jedynie nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast od roku 2000 rozpoczęłiśmy działalność ukierunkowaną na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Ze względu na fakt, że wielokrotnie osobiście uczestniczyliśmy w procesach związanych z powstawaniem wspólnot - zaczynając od wykonywania inwentaryzacji, wyceny nieruchomości poprzez sprzedaż lokali i organizację pierwszych zebrań, nabyliśmy wiele cennych doświadczeń, które pozwalają nam bardzo dobrze zrozumieć potrzeby Właścicieli.

ZASADY

DZIAŁANIA

Sposób wykonywania przez nas obowiązków określają następujące priorytety:

  1. dbałość o bezpieczeństwo ludzi i niruchomości, w kontekście ustawy Prawo Budowlane i ustawy o Własności Lokali
  2. rzetelność prowadzenia spraw finansowych, rozrachunków pieniężnych z Właścicielami i kontrahentami oraz stałe dążenie do obniżania kosztów ponoszonych przez Właścicieli.
Przykładem szczególnej inwestycji mogą być budynki wspólnot położone:
wyślij maila